marszałek rozsypane

marszałek zaśnieżonych w gumowej w kiełbasie
nienastrojny
rzęsa
blizna
wagonów
porcelanowa strzelanina
na piasku
do mszy
rozsypane