wyprostowany leżał

wyprostowany bez odpowiedzi
rzeka
rzęsa
czas się spieszy bo się spóźnił na lekkość
proszę zamknąć oczy
szczerze
pomidory
wiatr ma tytuł czapka
leżał