urwa

*ogroma skały urwa strącona z góry wierzchu runie z gromem do dołu