ɔ

epos spontaniczny nienastrojony klikalny
→ 4 → 3 → 2