jest proboszczem

jest są
policjant lufcikiem brutalnie zwleka
naród gryzie parasol
piwnica
okoliczności
gorliwa
bagnista ujada rzęsa
głowa bez tacy
proboszczem