zbieg do zatopienia

zbieg
oko liczności
noc
o krok
do zatopienia