zbieg do zatopienia

zbieg
okoliczności
noc
o krok
do zatopienia