¿ de

dłoń dotyka ściany chmura przesuwa się nad oceanem

do mądrości się przytrafia

dzięki katapulcie dziecko pozna stosowane w średniowieczu rozwiązania będzie przy tym mogło eksperymentować z różnymi rodzajami pocisków napięciem ramion czy kątami zwalniania ramienia miotającego jako że maszyna potrafi wyrzucić gliniane (i nie tylko gliniane) kulki zapewnia jeszcze większą frajdę

dlatego pierwsza sekunda wydaje się najdłuższa

drabina opiera się o ścianę ręka sunie po udzie

dusza przechodzi przez ciało przez całe życie wlecze się aż tó

dwanaście milionów dolarów kosztuje ferszalunek astronauty

dwa miliardy lat temu pewna bakteria połknęła inną i dostała niestrawności tak powstały mitochondria i retoryka które dziś pompują wszystkie żywe komórki

dziecko i narośl w jednym stali domku

daleko mu do spiewu płetwali

david attenborough poświadcza

dusza homera wisi na drzewie w hadesie jej ciało oplatają węże pitagoras był tam przez 207 lat i widział

dziś to baśń bez dna

dziewczynka tuli lalkę do piersi mężczyzna przerzuca zwłoki na stertę

drzewa nie przemawiają do nas zwierzęta nie zbliżają się już jako wysłannicy z obcych stref inteligencji słońce i księżyc już nie wciągaja nas do modlitw ale wydają się ślepo przecinać niebo

dyrektywa 69/335/ewg rady z dnia 17 lipca 1969 r dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału zmieniona dyrektywą rady 85/303/ewg z dnia 10 czerwca 1985 r powinna być interpretowana w ten sposób iż opłaty pobierane przez notariusza będącego urzędnikiem za sporządzenie aktu notarialnego poświadczającego operację podlegającą tej dyrektywie stanowią w jej rozumieniu opodatkowanie gdy — zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym — notariuszami posiadającymi zezwolenie na wykonywanie działalności nie są wyłącznie notariusze urzędnicy oraz gdy sami notariusze są wierzycielami owych opłat jak również w przypadku gdy notariusze będący urzędnikami są zobowiązani przekazać część tych opłat organowi władzy publicznej który wykorzystuje te wpływy na finansowanie swoich zadań

dzikie drzewo wyrasta pod murem katedry człowiek otwiera usta