ɔ jot

jest nierozsłowny widnokrąg
jest taki pociąg dlaczego (ma nieskończoność wagonów)
jakie to piękne!
ja jest być w lekktyce chwili
jakie pytanie taka krew
ja to nikt w liczbie mnogiej
jest dotyk przez teraz i dotyk przez nigdy
język to dzieło natury (mądrzej dobierać się do niego niekulturalnie)