właśnie

taktóra ukradkowa spontaniczna niepowtarzalna klikalna
→ albo → albo → albo


→ albo